BÅTDATABLAD 2011 FÖR OE 36
Båttyp:
OE 36 
 
 
 
Kölbåt
Konstruktör:
Olle Enderlein
SRS-tal:
1,13
Konstruktionsår:
1972
Skrov
 Rigg
 Förtriangel
 Spinnaker
SKL
11,07 m
 P
11,10 m
 FL
12,54 m
 SL
12,92 m
LVL
7,80 m
 E
3,40 m
 FP
6,00 m
 ½BR
7,20 m
Bredd
3,13 m
 FH
13,00 m
 FB
4,00 m
 SPL
4,00 m
Djupg.
1,80 m
 Riggtyp
Masthead 
 
Depl.
5,80 ton
 Backstag
Nej 
 Gennaker
Kölvikt
2,50 ton
 
 
 FL
0,00 m
 ½BR
0,00 m
Kölmatrl
Bly  
 
 AL
0,00 m
 
 
Költyp
Fenköl  
 
 UL
0,00 m
 
 
Utrustning
Kojdynor
Ja 
Mantåg
0.60 
Kokanordn. Ja
Toalett
Ja 
Inr. förpik
Ja 
Batteri
Ja 
Luckor
Ja 
Bord
Ja 
Ankare, förtöjningsgods och fendrar
25 kg
Övrig information
LYS-talet är oförändrat sedan förra året.
Båttypen saknar klassregler.
Max antal segel: 1 storsegel, 3 försegel samt 2 spinnakrar eller 2 gennakrar. Tidigare mod har samma skrovmått och riggmått men annan däckslay-out och magrare akterskepp.