TRIANGELBANOR

Kryss-läns | Trapets | Triangel | Övriga

Olika former av triangelbanor har traditionellt utnyttjats vid bankappsegling. Det finns klasser som fortfarande önskar denna banform ofta när man seglar på längre distanser och där slör ska utgöra en betydande del av kappseglingen.

Till banskisser: