TRAPETSBANOR

Kryss-läns | Trapets | Triangel | Övriga

Denna bantyp används normalt när man har flera klasser eller indelar klasserna i grupper. När denna bantyp används åtgår fler rundningsmärken än vid vanliga kryssoch klänsbanor. Normalt innebär denna bantyp svårigheter att ändra banan under pågående kappsegling. Man bör eftersträva att ha skilda funktionärer och båtar för att sköta start och målgång.

Till banskisser: