KRYSS OCH LÄNSBANOR

Kryss-läns | Trapets | Triangel | Övriga

Kryss och länsbanor finns i många olika variationer. Beroende på tävling, klass och antal startande väljer arrangörsklubben en lämplig bana.

Till banskisser:

Banor där endast 2 rundningsmärken används.

Målgång på läns med rundning om babord.

Målgång på läns med rundning om styrbord. (Matchracing) Målgång på kryss med rundning om babord. Målgång på kryss med rundning om styrbord. (Matchracing) Start och målgång på mitten med rundning om babord. Banor med offsetmärke

Målgång på läns.

Målgång på kryss. Start och målgång på mitten. Kryss och länsbanor med gate.

Målgång på läns.

Målgång på kryss. Start och målgång på mitten. Kryss och länsbanor med offsetmärke och gate.

Målgång på läns.

Målgång på kryss. Start och målgång på mitten.